Календар

Квітень 2019
П В С Ч П С Н
« Бер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Галерея


Адреса: Україна, 54030,
м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 34

city Mykolaiv 34,
Nikolska street
54030, Ukraine

Тел.: (0512) 37-86-06,
37-86-26, 37-86-17
Тел. довіри: (0512) 37-86-29
e-mail: arkasgymn1@ukr.net

Правила прийому

                       Сканировать1   

 Оголошення про набір учнів на 2017-2018 н. р.//газ. «Южная правда» – 2017.- №49- 4 мая- С.6

 13.03.2017 р. 

Оголошення про набір учнів на 2017/2018 н. р.

        Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса – один з найкращих навчальних закладів України

оголошує набір учнів у 5-і та на вільні місця у 10, 11-і  класи на 2017 – 2018 навчальний рік

З 5-го класу діти мають можливість вивчати три іноземні мови, хореографію, спецкурси тощо. Учні гімназії поглиблено навчаються українській та іноземним мовам, опановують журналістику, педагогіку, психологію, латину. Мова навчання – українська.

Гімназія є «Флагманом освіти і науки України», лауреатом Всеукраїнського конкурсу “100 кращих шкіл України”, має почесне звання «Лідер сучасної освіти». Нагороджена Золотими медалями на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014»,  ІІІ, ІV Національних виставках-презентаціях та VI Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті»,  дипломами МОН України і НАПН України за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти, активне впровадження інноваційних освітніх технологій.

Усі випускники гімназії успішно здають ЗНО і вступають до вузів.

Здійснюється прийом заяв та документів про освіту.

Вступні випробування з 01.06.2017р.: українська мова (диктант),математика (письмово), є пільги для переможців олімпіад.

Наша адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська 34, тел: 37- 86 – 06, 37- 86 – 26, 37-86-17

Шановні батьки! Використайте можливість надати своїй дитині повноцінну освіту!

Ласкаво просимо!

 

Організація конкурсного приймання до гімназії

Однією із важливих складових успішного розвитку гімназії є набір учнів до навчального закладу. Приймання до гімназії здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН України (Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей, затверджена наказом МОН України №386 від 19.06.2003). Для цього розроблені Правила конкурсного приймання учнів до Першої української гімназії імені Миколи Аркаса, які були затверджені 30.03.2011р. та схвалені рішенням спільного засідання педагогічної ради та ради гімназії (протокол №4 від 30.03.2011р.). Конкурсні завдання розробляються на предметних кафедрах та відповідають діючим навчальним програмам.

Правила конкурсного приймання учнів

до Першої української гімназії імені Миколи Аркаса

Миколаївської міської ради Миколаївської області

Учні зараховуються до гімназії відповідно до цих Правил, які розроблені згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міносвіти і науки України від 19.06.2003 №389, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Нової редакції Статуту Першої української гімназії імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області.

1. Загальні положення

1.1. На конкурсній основі здійснюється прийом дітей до  1(5) класів. В інші класи учні приймаються за наявності вільних місць.

1.2.  Допускається   також   конкурсне   формування   профільних   класів   або   класів   з поглибленим вивченням окремих предметів.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс оголошується не пізніше 3 квітня поточного навчального року. Умови конкурсу доводяться до відома населення через місцеві засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення). В обов’язковому порядку письмове оголошення про термін і умови конкурсу розміщується у приміщенні навчально-виховного закладу.

2.2. Дпя участі в конкурсі учні або їх батьки (особи, що їх замінюють) подають заяву і табель успішності за попередній клас, до 6(10), 7(11)-х класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.3. Для формування на конкурсній основі профільних класів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів подаються заяви учнів або їх батьків, рекомендації практичного психолога та вчителів-предметників.

2.4. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться з 3 по 25 червня .За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання з 15 по 17 серпня, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Конкурсні випробування проводяться з української мови, математики. Адміністрація гімназії самостійно визначає види та форми проведення конкурсних випробувань.

3. Проведення конкурсу

3.1. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна (приймальна) комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. Головою конкурсної комісії є директор або його заступник з навчальної (науково-методичної) роботи.

3.2.3 кожного виду випробування створюється предметна комісія з 3-х чоловік: голови (заступник директора з навчальної або науково-методичної роботи) та членів комісії (вчителів).

3.3.  Зміст предметних випробувань   відповідає діючим навчальним програмам за минулий рік. Варіанти конкурсних завдань розробляються предметними кафедрами вчителів, затверджуються директором Першої української гімназії за погодженням із управлінням освіти  Миколаївської  міської  ради.   Зберігаються  завдання  у директора  гімназії  в запечатаному   конверті,   який   відкривається   в   день   проведення   випробування   в присутності членів комісії та учнів.

3.4.  Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір   із  штампом  гімназії,   причому  передбачається,   що   перша  сторінка  повинна відділятись від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою комісії і передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи після виставлення балів.

3.5.  Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом гімназії для  підготовки  до  відповіді  (складання  тез  або  плану  відповіді,   запису  основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.6.  Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.7.  Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються в гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.8.    Результати  конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколу  конкурсної комісії  і  оголошуються у  письмовій  формі  для  загального ознайомлення всіх його учасників: письмових – не пізніше ніж через три дні після проведення цих випробувань, усних – в той самий день. Протоколи предметних комісій та конкурсної комісії зберігаються у тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації (3 роки).

3.9.При проведенні конкурсного набору враховуються навчальні досягнення учня за минулий навчальний рік (середній бал), участь у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо.

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III – IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

З цією категорією учнів проводиться тільки одне випробування – співбесіда. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.10. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку,     на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.11. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

                                                       4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора  на  підставі  рішення  конкурсної  комісії.   Зарахування  учнів  проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.  До гімназії подаються такі документи:  копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.    У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії, батьки(особи, які їх замінюють) або учні можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція   подається   протягом   тижня    після   оголошення   результатів   конкурсу   і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.4.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія у складі 3-х чоловік (голова – директор або його заступник з навчально-виховної роботи), склад якої погоджується з управлінням   освіти   Миколаївської   міської   ради.   Додаткові   випробування   під   час розгляду апеляцій не проводяться.

4.5.  У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Миколаївської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.6.  Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку , відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7.  Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у загальноосвітньому навчальному закладі за місцем проживання.

                5.   Контроль за проведенням конкурсу

5.1.      Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотриманням цих Правил.

5.2.                        Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування  учнів до гімназії за його результатами покладається на управління освіти    Миколаївської міської ради.

5.3.                        При порушенні гімназією вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей
(учнів,   вихованців)  до   гімназій,  ліцеїв,   колегіумів,   спеціалізованих   шкіл   (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міносвіти і науки України 19.06.2003 №389, цих Правил рішенням управління освіти Миколаївської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Миколаївської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

Аркас Микола Миколайович


(7 січня 1853, Миколаїв-
26 березня 1909, Миколаїв) - український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик.