Календар

Січень 2022
П В С Ч П С Н
« Гру    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Галерея


Адреса: Україна, 54030,
м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 34

city Mykolaiv 34,
Nikolska street
54030, Ukraine

Тел.: (0512) 37-86-06,
37-86-26, 37-86-17
Тел. довіри: (0512) 37-86-29
e-mail: arkasgymn1@ukr.net

Виховна робота

Банер 2014_Перша укр. гімназія менший

У  сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз й водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Відповідно до  Концепція національно-патріотичного  виховання дітей та молоді  від 16.06.2015р. патріотичне виховання має наскрізно пронізувати весь навчально-виховний процес і має бути основною умовою формування життєвих компетентностей: «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін».    Педагогічним колективом гімназії ведеться робота щодо формування в учнів ціннісних орієнтирів та життєвих компетентностей. Учень гімназії виховується як компетентний громадянин, який відповідає суспільству, в якому живе, має належну освіту й досвід, щоб дати собі раду в ньому, бути здатний розв’язувати особисті та громадські проблеми, є відповідальним і небайдужим. Василь Олександрович Сухомлинський, педагогічні ідеї якого стали методологією освіти у гімназії, висунув два взаємопов’язані педагогічні завдання: сприяння розвитку особистості через опанування нею світової культурної спадщини та стимулювання її самовизначення у своїй національній культурі. Тому пробудити в дітей інтерес до історії рідного народу, його культури, побуту, звичаїв, традицій і мови, сприяти розвитку внутрішньої культури, привчити шанувати та примножувати матеріальні і духовні цінності отчого краю, забезпечити систему знань про Батьківщину – завдання кожного вчителя.

Геллер Тетяна Володимирівна, заступник директора з виховної роботи Першої української гімназії імені Миколи Аркаса

Календар (фоторепортаж) 2015-2016 н.р.

CQ1sf6aiFOo

SyP_46QSPNk

2Y7A3655

2Y7A3806

день прапора

жовтень

липень

Останній дзвоник 2014-2015 н.р.
Перша українська гімназія Останній дзвоник (2)

серпень

Перша українська гімназія Останній дзвоник (4)

Сторінки історії 2014 – 2015 н.р.

 Флеш-моб “Мир Україні!” (До 70-річчя визволення України)  http://vk.com/album-76509140_204681552
Волонтерька акція http://vk.com/album-76509140_204681772
Участь у проекті Європейського Союзу “eTwinning плюс Twinninghttp://vk.com/album-76509140_204681807
День учителя. День самоврядування http://vk.com/album-76509140_203836409
Флеш-моб “Миколаїв-це Україна!” (До 225-річчя заснування м.Миколаєва)  http://vk.com/album-76509140_201816239
День знань. Свято першого дзвоника http://vk.com/album-76509140_201816566
 

Фоторепортажі Валерії Рузанової, учениці 6(10)-Б класу, члена ради гімназії.

 
 

Серед завдань, які держава висунула сучасній освіті, важливе місце належить відродженню й розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України, формуванню освіченої, творчої особистості, становленню її фізичного й морального здоров’я, забезпеченню пріоритетності розвитку людини, відтворенню й трансляції культури й духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових заходів.   Засвоєння дітьми в процесі виховання і навчання багатства досвіду, виробленого попередніми людськими поколіннями, становить необхідну умову розвитку їхніх здібностей, формування вищих форм свідомості та самосвідомості.  Створення умов для становлення різнобічно і гармонійно розвиненої особистості, яка була б активною у суспільних, особистих справах та керівництво процесом цього становлення й розвитку – одне з провідних завдань виховання на сучасному етапі. Школа  мас виховати людину з новим мисленням, здатну до творчості, ініціативи, сміливості, з яскраво вираженою активною громадянською позицією, з почуттям обов’язку й відповідальністю перед суспільством.   Головна мета гімназії – надання обдарованим і здібним дітям оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти та високої культури, реалізація творчих здібностей і нахилів дітей в ім’я збагачення творчого, культурного та інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, відродження й утвердження національної культури, духовної єдності громадян України.Зміст навчання й виховання гімназистів ґрунтується на засадах народної педагогіки (педагогіки життя) й реалізується за допомогою створення культурно-освітнього простору і реалізації принципів природовідповідності, народності, зв’язку з життям, поєднання педагогічного керівництва з розвитком самостійності, ініціативи, гуманізації та демократизації. 

 • Принцип природовідповідності реалізується через врахування багатогранної і цілісної природи дитини, турботу про гармонійний розвиток її природних сил.
 • Принцип народності включає оволодіння рідною мовою, виховання на історії, традиціях, засадах народної моралі, зв’язок з народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності поколінь.
 • Реалізація принципу зв’язку з життям передбачає ознайомлення учнів із суспільно-політичними подіями в країні, залучення їх до пошуково-дослідницької роботи з історичного, етнографічного, фольклорного, літературного, педагогічного краєзнавства, участь у громадському житті міста. Поєднання педагогічного керівництва з розвитком самостійності та ініціативи вихованців сприяє розвитку та становленню таких взаємин між вчителями та учнями, які збуджують творчі сили гімназистів, розвивають їх ініціативу та самостійність, спонукають до саморозвитку, самонавчання, самовиховання, самопізнання, вивчення свого педагогічного профілю та визначення Я-концепції.
 • Принцип гуманізації реалізується у гуманному ставленні до учня, у застосуванні найдоцільніших засобів впливу на них, впровадженні родинних стосунків між вихованцями та вихователями, повазі до особистості, вихованні гуманної, щирої, доброзичливої, милосердної людини. 
 • Принцип демократизації – впровадження демократичних засад у спільну діяльність учителя та учнів.
  Культурно-освітній простір – це створення сприятливих умов, у яких проходить життя дитини, її соціалізація та етнизація, що забезпечує гармонійний розвиток особистості та підготовку її до життя.    Методологічну основу освіти гімназії складають педагогічні погляди Г.Сковороди, Т.Шевченка, М.Драгоманова, І.Франка, Л.Українки, С.Русової, Б.Грінченка, М.Грушевського, М.Аркаса, В.Сухомлинського та багатьох інших творців української культури, педагогічної думки й науки. Фундаментальними компонентами методології є створена українським народом система поглядів, переконань, ідеалів, а також традицій, звичаїв, обрядів, практичних дій. Вони покликані сприяти духовному росту української нації, як закономірному результату педагогічної діяльності вчителів, вихованих в дусі її культурно-історичної спадщини. Відродження духовності – першооснова, на якій базується виховна система гімназії. Вона передбачає філософське осмислення життя учнем, спрямування освітнього процесу на формування передусім духовного світу особистості, утвердження його свідомості, народного розуміння добра, справедливості, гідності, честі, національної рівності, розуміння проблем, що стоять перед державою і світовою цивілізацією, формування цілісної картини світу культури та світу людини.

Функціонування навчального закладу ґрунтується на принципах сімейної моралі. Наша гімназія – це турбота про дітей, толерантність, взаємоповага, підтримка, праця, любов, це запровадження надбань української етнопедагогіки, впровадження стосунків, які будуються на довірі, відкритості, відсутності страху. Значне місце відводиться вивченню рідної мови, національних традицій, етики та загальнолюдських цінностей, історії та культури України.

Банк діючих органів та установ, які надають допомогу членам сім’ї, де вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення, та працюють за напрямом попередження насильства в сім’ї:

Служба у справах дітей Центрального району – Зелепукіна Ю.В., 37-56-69 (відповідальна за попередження будь-яких форм насильства).

  Кримінальна поліція – Парсенюк В.М., 49-82-09 (відповідальний за прийом та розгляд заяв та повідомлення про вчинення насильства, вживання передбачених чинним законодавством заходів щодо припинення насильства).

Вчимося захищати себе від насильства!!!

Насильство та жорстоке поводження – головні причини болю та страждань і навіть смерті серед підлітків.
Насильство – це будь-які навмисні дії одної людини по відношенню до іншої, які порушують її конституційні права й свободи і наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному чи психічному здоров’ю. Вономоже бути фізичним, психологічним і сексуальним.
Фізичне насильство – це нанесення тілесних ушкоджень, які завдають болю, призводять до порушень психічного та фізичного здоров’я, чи навіть смерті; це штовхання і смикання; удари, стусани, побиття; знущання, викручування рук; жбурляння предметів; спроби задушити.
Емоційне або психологічне насильство – це тиск на психіку іншої людини, який проявляється у нанесенні словесних образ, погроз, залякуванні, переслідуванні, а саме :

 • ігнорування твоїх почуттів і потреб;
 • залякування;
 • погрози;
 • безпідставні покарання;
 • нанесення шкоди твоїй домашній тварині;
 • нищення особистих речей;
 • навіювання почуття провини і страху;
 • брехня, звинувачення, приниження, прізвиська;
 • поводження з тобою як з слугою.

Сексуальне насильство– це зазіхання на статеву недоторканість особи, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього; небажані сексуальні дотики; домагання, згвалтування; неприродні сексуальні дії; примус до проституції; небажання застосовувати контрацепцію;
Як дівчата, і хлопці підліткового віку можуть переживати всі форми насильства та жорстокого поводження. Вони можуть траплятися як удома, так і у школі чи на вулиці, і можуть походити від членів сім’ї, так само як і від інших дорослих і підлітків, які можуть бути знайомі або незнайомі підліткові.
Насильству та жорстокому поводженню можна запобігти, а у випадку коли вони трапляються, на них треба ефективно та негайно реагувати!
Що робити, якщо ти став жертвою шкільного насилля чи знаєш, що когось ображають?

 1. Розкажи про це дорослим – батькам, класному керівнику, директору школи, психологу.
 2. Уникайте місць, в яких можна стати жертвою шкільного насилля.
 3. Ходи разом з друзями.
 4. Нападнику важливо, щоб ти звернув на нього увагу, боявся його, то намагайся не помічати його ігноруй виклики у твою адресу.

Правила які допоможуть запобігти насильству в сім’ї:

 1. Продумайте свої дії в тому випадку, якщо акт насильства вже відбувався і може повторитися знову;
 2. Розповідайте про насильство тим, кому ви довіряєте (друзям родичам);
 3. Знайдіть таке місце ,куди ви змогли б піти у випадку небезпеки;
 4. Підготуйте документи (паспорт,свідоцтво про народження, і т., д.) гроші та інші необхідні речі та покладіть їх в одне місце, так щоб у будь-який момент ви змогли б їх легко взяти і втекти з ними
 5. Якщо ситуація критична, то залишайте будинок негайно, навіть якщо вам не вдалося взяти необхідні речі;
 6. Заздалегідь довідайтесь телефони та адреси місцевих служб , які зможуть надати необхідну підтримку (соціальні служби, телефони довіри, телефон  дільничого  інспектора, служби у справах неповнолітніх).

Правила які допоможуть запобігти насильству на вулиці:

 1. В пізній час не ходіть одні по вулиці;
 2. Знайте елементарні прийоми самооборони;
 3. Продумайте свої дії в тому випадку, якщо акт насильства можливий;
 4. Майте при собі один з засобів безпеки:  газовий балончик дезодорант, пилочку…. Та продумайте їх використання в разі здійснення акту насильства;
 5. Відчуваєте небезпеку – терміново тікайте;
 6. На вас напали – кричіть, біжіть, привертайте до себе увагу;
 7. Телефонуйте до міліції, швидкої ,
 8. Виключіть непорозуміння: будьте впевнені , що ваш знайомий друг знає межі дозволеного;
 9. Не впускайте в будинок незнайомців особливо, якщо ви почуваєте себе не спокійно;
 10. Не сідайте з незнайомцями до ліфту.

Повідомлення для підлітків

 1. Поговори зі своїми батьками або іншими відповідальними дорослими про те, що ти можеш зробити для того, щоб не піддаватися насильству.
 2. Наскільки це можливо, намагайся не бувати в місцях, де ти можеш піддатися насильству.
 3. Якщо ти опинився (опинилася) у середовищі, в якому ти відчуваєш небезпеку, піди з цього місця якнайшвидше.
 4. Якщо хтось намагається схилити тебе до сексуального контакту, чітко дай зрозумітисвоїми словами та діями, що ти цього не хочеш. У разі потреби поклич на допомогу.
 5. Розбіжності та суперечки можуть траплятися час від часу. Якщо вони трапляються, намагайся зберігати спокій і вирішувати їх ненасильницькими методами. Докладай усіх зусиль для того, щоб не провокувати насильства та не відповідати на провокацію насильством.
 6. Якщо до тебе було застосовано фізичне чи сексуальне насильство або тебе змусили зробити щось, чого ти не хотів (не хотіла), негайно повідом про це своїх друзів, батьків або інших відповідних служб. Вони можуть надати тобі необхідний допомогу і підтримку, запобігти повторним актам насильства та притягнути зловмисників до відповідальності.

Повідомлення для батьків

Що вам потрібно знати:

 1. Обговорення проблеми насильства з вашим сином або донькою може допомогти їм захиститися себе. При цьому підвищується вірогідність того, що вони звернуться по допомогу у разі, якщо стануть жертвами насильства.
 2. Співпраця іншими батьками та окремо взятими людьми з метою боротьби з насильством можуть змінити життя вашого сина або доньки, так само як і багатьох інших дітей і підлітків.

Що вам потрібно робити:

 1. Говоріть зі своїм сином або донькою про те, як уникнути насильства, і куди звернутись, якщо вони стали жертвами насильства.
 2. Ви можете підняти такі питання:
  • Важливість мирного вирішення розбіжностей і суперечок, якщо вони виникають;
  • Небезпека носіння зброї, погроз людям зброєю або використання її;
  • Важливість уникнення місць, де до них може бути застосоване насильство;
  • Вибір піти, якщо вони опинилися у загрозливій ситуації;
  • Як чітко відмовити в небажаному сексуальному контакті за допомогою слів і дій та як покликати на допомогу у разі потреби;
  • Наскільки важливо повідомити вас або інших відповідних служб, якщо і коли вони пережили насильство;
 3. Давайте приклад власною поведінкою – не застосовуйте насильства у вирішенні питань з вашим сином або донькою, а також з іншими людьми.
 4. Співпрацюйте з членами суспільства з метою інформування про небезпеки насильства, докладайте зусиль для того, щоб запобігти йому та притягнути зловмисників до відповідальності.

 

Календар – фоторепортаж

 

 

     

 

Аркас Микола Миколайович


(7 січня 1853, Миколаїв-
26 березня 1909, Миколаїв) - український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик.